Chấm Công Offline

Hỗ trợ phần mềm : 0908 677 375 - 0375 912 959

STT

Phần mềm chấm công và Hỗ trợ ( Pass: 07 6789 1939)

Tải về
1

    Phần mềm chấm công MITACO bản chuẩn đã (FIX) Lỗi

Tải về

2

    Phần mềm chấm công Bản mới 2021-2025

Tải về

3

    Phần mềm chấm công WiseEyeOn39 

Tải về

4

    Phần mềm chấm công WiseEyeOn39 Bản chuyển DATA

Tải về

5

    Phần mềm chấm công MitaPro

Tải về

6

    Phần mềm Office 2007 full ( Hỗ trợ các lỗi Excel của các phần mềm chấm công)

Tải về

7

    Phần mềm chấm công Tiếng Anh 

Tải về

8

    Driver đầu đọc vân tay ZK 4500,4800

Tải về

9

    Phần mềm tuần tra bảo vệ 3.6

Tải về

10

    Phần mềm tuần tra bảo vệ 3.51

Tải về

11

    Phần mềm tuần tra bảo vệ 3.5.7

Tải về

12

    Phần mềm tuần tra bảo vệ 3.5.9 EN

Tải về

13

    Phần mềm ZKTime5.0 TIENG VIET

Tải về

14

    SQLServer Khach hang Win32

Tải về

15

    SQLServer Khach hang Win64

Tải về

16

    Phần mềm MITACO Góc ( fix các lỗi DLL)

Tải về

17

    Phần mềm crack win và office

Tải về

18

    Phần mềm giải nén winzip 64bit

Tải về

19

    Phần mềm MitaProV2

Tải về

20

    Phần mềm WiseEyeMix3

Tải về

21

    Access Control Software

Tải về

 


Bình luận