Dịch vụ báo cáo chấm công từ xa mùa covid-19

31/05/2021 | 2372 |
4 Đánh giá

Giải pháp nào tiết kiệm nhân sự cho mùa covid-19 ? 

Dịch vụ báo cáo dữ liệu chấm công từ xa ? giảm chi phí nhân viên, 

Dịch vụ quản lý xe ra  vào cảng , kiểm tra chéo, ra số tiền thực thu !!!

Anh/ chị Giám đốc, Quản lý nhân sự ..có yêu cầu alo Hotline: 0908 677 375 

www.congnghedoquyen.vn

Dịch vụ báo cáo dữ liệu chấm công từ xa ? giảm chi phí nhân viên, 

Dịch vụ quản lý xe ra  vào cảng , kiểm tra chéo, ra số tiền thực thu !!!

 

Báo cáo điểm danh để báo cơm

Dịch vụ báo cáo chấm công hàng tháng

Cảng Phương Quân LONG AN

 

Phần mềm quản lý xe ra vào cảng đơn giản

Thẻ ra vào cảng phương quân

Tổng số lần xe ra vào cảng = Tỗng số tiền thực tế

Báo cáo tổng xe vào ra và tổng số tiền

 


Tin tức liên quan

Bình luận