Hướng dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy chấm công ronaldjack, mita, wise, zk time

Hotline Hỗ Trợ : 0375 912 959
STT Hướng dẫn Sử Dụng Tải về
1

 Tính năng máy chấm công màn hình màu

Tải về
2

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITACO 5v2

Tải về
3

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếng Anh

Tải về
4

 Hướng dẫn cách đặt vân tay máy chấm công

Tải về
5

 Hướng dẫn máy tuần tra bảo vệ GS 

Tải về
6

 Hướng dẫn máy chấm công màn hinh màu mới nhất

Tải về

 


Bình luận