Hướng dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy chấm công Ronald Jack, Mita, wise, ZKTECO

Hotline Hỗ Trợ : 0375 912 959
STT Hướng dẫn Sử Dụng

Tải về

1

 Tính năng máy chấm công màn hình màu

Tải về

2

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công MITACO 5v2

Tải về

3

 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếng Anh

Tải về

4

 Hướng dẫn cách đặt vân tay máy chấm công

Tải về

5

 Hướng dẫn máy tuần tra bảo vệ GS 

Tải về

6

Hướng dẫn máy chấm công màn hinh màu (2022)

Tải về

7

 Hướng dẫn máy chấm công màn hinh màu mới nhất

Tải về

8

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Timenet 3.0

Tải về

9

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Wise On39

Tải về

 

 


Bình luận